Make your own free website on Tripod.com

IT dan Organisasi

Semua orang bercakap tentang IT. Tiap hari kita gunakan IT. WWW adalah antara teknologi maklumat yang dinamik, global, multiplatform, dan mudah dikendalikan. Mulalah aktif dalam komuniti ini dengan mewujudkan laman Web anda sendiri. Ramai ahli komuniti ini yang sedia membantu. Kemahiran ini pasti kemudiannya boleh dimanfaatkan kepada organisasi anda.

Artikel: Penerimaan IT dalam Organisasi

e-mail:msyahaya


Laman Web membentuk Laman Web

Sedia Laman Web Anda Sendiri
Free WebServer
Another Free WebServer
More on me
Guru IT Saya


This page has been visited times.