Make your own free website on Tripod.com

Inilah sumbangan grafik kepada kelas pertama MSY. Kiranya anda telah mereka bentuk grafik laman web dan ingin berkongsi dengan komuniti ini, sila e-mailkannya kepada
MSY

Andainya anda telah menggunakan grafik di bawah, harap letakkan di laman web anda satu link ke laman ini.


BUTANG

star_biru.gif
star_merah.gif
diamond.gif
titik_biru.gif
titik_merah.gif
titik_hitam.gif
bullet_3D.gif
bullet_jingga.gif
bullet_hitam.gif
bullet_biru.gif
bullet_merah.gif
bullet_hijau.gif
bullet_panjang.gif
new.gif
new_1.gif
links.gif


GRAFIK LATAR

birumuda.gif
deli.gif
hijau.gif
hijauan.gif
kuningan.gif
ungu.gif
lembut.gif
latar.gif
latar1.gif
latar2.gif
corak1.gif
corak2.gif
corak3.gif

Laman Web ini disediakan oleh: M.SHOKRI YAHAYA
Dikemaskini pada: 140898